Bakgrund

HISTORIA

Jag började jobba som traditionell ritare 1988 när datorer ännu var sällsynta på arkitektkontoren. Samtidigt studerade jag konstvetenskap på universitetet och besökte företag i olika branscher för att lära mig CAD och annan datorgrafik. 1991 hade jag framställt en portfölj med egna digitala ritningar och bilder, men det var ont om jobb så jag sökte mig till nyfikna arkitekter utomlands.

1992 fick jag jobb hos Daniel Libeskind i Berlin, och efter några månader började jag hos Rem Koolhaas OMA i Rotterdam där mina bilder hjälpte kontoret att vinna en tävling om två bibliotek i Paris. Karriären kom igång på allvar efter att bilderna publicerats i bl a The New York Times (Feb. 14, 1993), och i tidskriften Arkitektur (nr 7, 1994). Mellan 1994 och 1999 var jag anställd hos Wingårdhs i Göteborg och i Stockholm där mina bilder hjälpte kontoret vinna projekt som t ex Arlanda flygledartorn och Sveriges ambassad i Berlin.

1999 startade jag eget företag som konsult i samverkan med olika arkitekter, och under drygt 12 år samlade jag på mig erfarenheter från många olika typer av projekt. Arbetet var fritt vilket gav mig möjligt att både försörja mig, utöva sporter, och gå kurser på universitetet. Senare började jag på KTH för att komplettera min reella kompetens i arkitektur med en formell examen.

Jag avklarade mastersexamen i arkitektur 2015, och har därefter ritat bostäder hos bl a Brunnberg & Forshed, Vera, och vackra hus i skärgården tillsammans med arkitekt Jacob Cronstedt.

CV Jerry Kopare

1966 Född i Jönköping

1988-91 Konstvetenskap SU, praktik på byggen och arkitektkontor Stockholm

1991 Kopare Arkitekturillustrationer Stockholm

1992 Studio Daniel Libeskind Berlin

1992-93 OMA Rem Koolhaas Rotterdam

1994 Herman Hertzberger Amsterdam

1994-99 Wingårdh Arkitektkontor Göteborg Stockholm

Sedan 1999 Kopare Bild AB Stockholm

2015 Arkitektexamen KTH Stockholm

Sedan 2015 projekterande arkitekt