Bakgrund

När datorer ännu var sällsynta på arkitektkontoren började jag jobba som ritare. Först traditionellt med pennor men snart lärde jag mig att rita på dator, 3D-modellering, och digital bildframställning. 1991 var tekniken ny och det var ont om jobb så jag sökte mig till nyfikna arkitekter utomlands.

1992 fick jag jobb hos Daniel Libeskind i Berlin för att komplettera kontorets handgjorda ritningar och modeller med digitala motsvarigheter. Efter fem månader blev jag anlitad av Rem Koolhaas i Rotterdam där mina bilder hjälpte kontoret att vinna en tävling om två bibliotek vid Jussieu i Paris. Bilderna publicerades i bl a The New York Times (Feb. 14, 1993) och senare i Arkitektur (nr 7, 1994).

Mellan 1994 och 1999 var jag anställd hos Wingårdhs i Göteborg och i Stockholm där jag dels hjälpte kontoret att förbättra arbetsmetoderna, och dels framställde presentationsbilder i många tävlingar som vi vann, t ex Arlanda flygledartorn och Sveriges ambassad i Berlin. 

1999 startade jag Kopare Bild AB, och under drygt 10 år samverkade jag med olika arkitekter i centrala byggprojekt i Stockholm. Med tiden blev jag mer intresserad av att bygga än att visualisera, och började därför komplettera min reella kompetens med formella arkitekturstudier på KTH. 

2015 avklarade jag mastersexamen i arkitektur, och har därefter arbetat som arkitekt bl a hos Vera arkitekter och Symbios Förvaltning. För närvarande bygger jag ett egenritat hus vid Bråviken tillsammans med lokala entreprenörer. 

CV Jerry Kopare

1966 Född i Jönköping

1988-91 Konstvetenskap SU, praktik på byggen och arkitektkontor Stockholm

1991 Kopare Arkitekturillustrationer Stockholm

1992 Studio Daniel Libeskind Berlin

1992-93 OMA Rem Koolhaas Rotterdam

1994 Herman Hertzberger Amsterdam

1994-99 Wingårdh Arkitektkontor Göteborg Stockholm

Sedan 1999 Kopare Bild AB Stockholm

2015 Arkitektexamen KTH Stockholm

Sedan 2015 projekterande arkitekt

2020-2023 Fritidshus vid Bråviken