Bakgrund

HISTORIA

Jag började tidigt med digital framställning av arkitekturbilder, och jobbade hos nyfikna arkitekter som Daniel Libeskind i Berlin och Rem Koolhaas i Rotterdam. I Sverige var jag anställd hos Gert Wingårdh mellan 1994-99 då mina bilder hjälpte kontoret vinna projekt som t ex Arlanda flygledartorn och Sveriges ambassad i Berlin. Därefter följde 12 år som fri konsult i samverkan med olika arkitekter och fastighetsutvecklare då jag samlade på mig erfarenheter från många olika typer av projekt. För att knyta ihop säcken avklarade jag min arkitektexamen på KTH 2015, och har därefter projekterat bostäder som underkonsult hos Brunnberg & Forshed, Vera, och Jacob Cronstedt.

 

 

CV Jerry Kopare

1966 Född i Jönköping

1988-91 Konstvetenskap SU, praktik på byggen och arkitektkontor Stockholm

1991 Kopare Arkitekturillustrationer Stockholm

1992 Studio Daniel Libeskind Berlin

1992-93 OMA Rem Koolhaas Rotterdam

1994 Herman Hertzberger Amsterdam

1994-99 Wingårdh Arkitektkontor Göteborg Stockholm

Sedan 1999 Kopare Bild AB Stockholm

2015 Arkitektexamen KTH Stockholm

Sedan 2015 projekterande arkitekt