Arkitektur

I årtusenden har vi känt till att arkitektur bör vara praktisk, vacker och hållbar. Dessa tre egenskaper kan ha olika betydelser i olika sammanhang, men hur de hänger ihop med varandra är av grundläggande betydelse.

De kan till exempel balanseras eller fördelas, men om någon av dem prioriteras eller utelämnas blir arkitekturen ensidig. Till exempel praktisk men inte vacker, eller vacker men ohållbar, eller hållbar men opraktisk osv. Nästan alla tillkortakommanden beror på sådan ensidighet. 

Om vi låter dem samspela med varandra blir arkitekturen livskraftigt mångsidig, vilket gynnar de flesta byggnader och sammanhang.