Arkitektur

I årtusenden har människor insett att byggnader bör vara praktiska, vackra, och hållbara, för om någon av egenskaperna utelämnas eller prioriteras, så blir byggnaderna ensidiga. T ex praktiska men inte vackra, eller vackra men ohållbara, eller hållbara oavsett hur. 

Vad som är praktiskt, vackert, och hållbart varierar, men tillsammans gör de arkitekturen mångsidig. T ex traditionell arkitektur är tillräckligt mångsidig för att ha blivit traditionell. Mångsidigheten åstadkoms på olika sätt i olika traditioner, och förekommer även i ny arkitektur. Det väsentliga är att egenskaperna samspelar med varandra.