Arkitektur

Arkitektur är konsten att organisera en livsmiljö så att den blir praktisk, vacker och hållbar. T ex, så att delar och funktioner samspelar med varandra, bildar en fridfull eller spännande komposition, möjliggör varierad användning osv. Man balanserar egenskaperna så att de passar sammanhanget på ett genomförbart sätt. 

En balansering kan förvisso omfatta prioriteringar som t ex motiveras av sammanhanget. Men att prioritera en av byggnadens egenskaper kan även förskjuta samspelet med övriga egenskaper i riktning mot ensidig arkitektur. Många byggnader blir t ex funktionella men saknar synlig skönhet, spektakulära men ohållbart utförda, eller hållbara men styvmoderligt utformade enligt miljömärkta checklistor osv. 

Om något ska prioriteras, så är det balansen som låter arkitekturen vara tillräckligt mångsidig. Vad som passar i ett specifikt sammanhang visar sig gradvis t ex med hjälp av modeller, kalkyler, och bilder som arkitekten framställer i samverkan med expertis och berörda intressenter. På så vis hittar vi den bästa genomförbara lösningen.