Arkitektur

Ett samspel

Bekvämt, funktionellt, ekonomiskt, rättvist, miljövänligt är egenskaper som i vissa fall samspelar med lätt och materialeffektiv styrka och spännande skönhet, i andra fall med tung och massiv konstruktion och fridfull skönhet. Det visar sig i arkitektens undersökning, och används som underlag i diskussioner, beslut, och projektering.

Konst och vetenskap

Vi söker fakta, framställer skisser, gör logiska härledningar, använder fantasi, upptäcker innebörder och sammanhang; arkitektyrket har både konstnärliga och vetenskapliga drag. Men det präglas även av politik och människors vilja till makt, inte sällan på bekostnad av det konstnärliga eller vetenskapliga. T ex funktionalister osynliggjorde konsten och postmodernister relativiserade vetenskapen. Men vad som blir byggt och utsatt för tidens tand är varken osynligt eller relativt, och berör ofta allmänintressen.

Tankar om stil

Liksom en färg eller form kan en och samma stil återspeglas i olika saker. Den gör så att dom passar ihop, eller skiljer sig från saker i andra stilar, och vackra saker verkar både passa in och särskilja sig: en vacker byggnad utmärker sig på ett sätt som berikar omgivningen. Moderna villfarelser som t ex att skönheten skulle befinna sig i våra ögon och inte i vad vi ser, att den skulle vara en social konstruktion, dikterad av makt osv, motsägs av att den finns att upptäcka. T ex i natur, matematik, musik, dans, sport, kärlek, vardagsföremål osv.

Estetiska fakta

Vad som särskiljer estetiskt intresse från andra intressen är att något uppskattas för sin egen skull, oavsett användning. Därför kan t ex en nästan helt oanvändbar byggnad uppskattas som ett ”mästerverk”. Men är det då byggnaden som uppskattas? Enligt klassisk kunskap om arkitektur ska byggnadens olika egenskaper samspela, inte separeras. I samspelet sammanflätas egenskaperna till ett faktum öppet för granskning i en byggnad som kan och bör uppskattas för vad den är.

Om arkitekten

Jag lärde mig arkitektur genom att jobba för olika arkitekter, först som ritare, modellbyggare och producent av presentationsbilder, därefter med projektering. På arkitekturskolan fördjupade jag mig bl a i rumsbegreppets historia och granskning av idéer som varit inflytelserika i arkitekturens teori. Tillbaka i praktiken ritar jag platser och byggnader med respekt för aktuella sammanhang och med nyfikenhet inför framtiden.

Jerry Kopare