Arkitektur

Arkitektur är konsten att organisera byggnader, deras delar och egenskaper så att de samspelar i olika sammanhang. Samspelet är resultatet av en mängd avvägningar mellan funktionalitet, design, och hållbarhet i samverkan med olika kunskapsområden och intressen, vilket gör arkitekturen mångsidig.  

Mångsidigheten innebär att man ställs inför ensidiga och ibland motsatta intressen som kan påverka arkitekturen. T ex funktionalitet prioriteras på bekostnad av design, eller design på bekostnad av hållbarhet. En del byggnader uppskattas som mästerverk trots att de är ohållbart konstruerade. Med det sagt är mångsidigheten även en styrka då den ger oss en överblick och möjlighet att lära oss hantera den och producera bättre arkitektur. 

Vad som passar i ett givet sammanhang är öppet för granskning. Vi kan ta reda på om en befintlig detalj, byggnad, eller stadsdel fungerar, håller, och vad människor tycker om den. Vissa egenskaper är möjliga att mäta medan andra bör erfaras. Arkitekturteorin och historien ger ytterligare insikter, och planerade byggnader, som ännu inte finns, undersöks med hjälp av beskrivningar, bilder, ritningar, och modeller. 

Arkitekturens mångsidighet visar sig i detaljer och utföranden på stan eller på landet, och lever vidare så länge vi behöver underhålla och anpassa de befintliga byggnaderna eller uppföra nya.