Arkitektur

Ett samspel

Bekvämt, funktionellt, ekonomiskt, rättvist, miljövänligt är exempel på användbara egenskaper som i vissa fall samspelar med lätt och materialeffektiv styrka och spännande skönhet, i andra fall med tung och massiv konstruktion och fridfull skönhet. Det visar sig i arkitektens undersökning. I dialog med beställare och konsulter framställs sedan bygghandlingar som gör det möjligt att förverkliga attraktiva byggnader.

Konst och vetenskap

Arkitektur har både konstnärliga och vetenskapliga drag när man t ex undersöker fakta, jämför preliminära skisser, och tillämpar kreativ fantasi för att upptäcka innebörder och sammanhang i den byggda miljön. Konsten är i byggnadens gestaltning, vetenskapen i dess funktionella kvaliteter; dom hänger ihop men kan dras åt var sitt håll. Ensidighet uppstår vid gestaltning utan kunskap om material eller funktioner, eller vid kunskap om material och funktioner utan märkbar gestaltning.

Tankar om stil

Liksom färg och form kan en och samma stil återspeglas i olika föremål: t ex byggnader, detaljer, möbler, och kläder. Den får dom att passa ihop med varandra, utmärka sig från andra stilar, och den kan uppskattas för sin egen skull. Emellertid påstås t ex skönhet befinna sig i våra ögon och inte i vad vi ser, och på arkitekturskolan uppmanades vi att tro att ”Allt är socialt konstruerat!”. Förvisso är stiltrender ofta konstruerade eller iscensatta av en elit som gynnas av sånt, men byggnaders utformning existerar oberoende av trender och övertygelser. Klassisk och traditionell stil lever vidare och visar vad många människor uppskattar baserat på vad som finns att upptäcka i vår byggda miljö. 

Estetiska fakta

Vad som skiljer estetiskt intresse från andra intressen är att något uppskattas för sin egen skull: t ex en byggnad uppskattas för sin stil, användbarhet, och styrka. Förvisso får även en oanvändbar och bräcklig byggnad uppskattning när den t ex betraktas i vackert ljus eller associeras med intressanta idéer eller sammanhang. Vad som då uppskattas är inte primärt byggnaden utan upplevelser som via synintryck, idéer eller sammanhang förknippas med byggnaden. Sådan skönhet används i marknadsföring och kan få skräp att upplevas som konst, men eftersom den konstrueras av upplevelser och associationer är den trendkänslig och tillfällig. Reell skönhet, däremot, finns att upptäcka och återupptäcka i byggnaders materiella, tektoniska, och rumsliga kvaliteter.

Om arkitekten

Jag lärde mig arkitektur genom att jobba för olika arkitekter, först med modeller och presentationsbilder, därefter med projektering och konstruktion. På arkitekturskolan fokuserade jag på historia och kritik mot ett postmodernt tänkande som förekom på mina tidigare arbetsplatser, för att därefter återvända till kärnämnet med nya insikter. Efter examen arbetar jag med bostäder som har klassiska drag och individuella variationer efter användning och hållbarhet. Som person är jag pragmatisk men nyfiken och tekniskt driven, kreativ, och har erfarenheter som kan vara användbara i komplexa projekt.

 

Jerry Kopare