Arkitektur

Ett samspel

Bekvämt, funktionellt, ekonomiskt, rättvist, miljövänligt är användbara egenskaper som i vissa fall samspelar med lätt och materialeffektiv styrka och spännande skönhet, i andra fall med tung och massiv konstruktion och fridfull skönhet. Det visar sig i arkitektens undersökning, och används som underlag för diskussioner och beslut i skapandet av attraktiva platser och byggnader.

Konst och vetenskap

Man undersöker fakta, framställer preliminära skisser, gör logiska slutsatser och använder fantasi för att upptäcka innebörder och sammanhang; arkitektyrket har både konstnärliga och vetenskapliga drag. Men det präglas även av politik och människors vilja till makt, inte sällan på bekostnad av konsten eller vetenskapen. T ex funktionalister osynliggjorde konsten och postmodernister relativiserade vetenskapen, vilket försvårade granskning och gynnade särintressen. Men vad som blir byggt och utsatt för tidens tand är varken osynligt eller relativt, och berör ofta allmänintressen.

Tankar om stil

Liksom färg och form kan en och samma stil återspeglas i olika föremål: t ex byggnader, detaljer, möbler, kläder. Den får dom att passa ihop, utmärka sig från andra stilar, och vackra stilar uppskattas för deras egen skull. Ändå påstås skönhet befinna sig i våra ögon och inte i vad vi ser, och på arkitekturskolan uppmanades vi att tro att ”Allt är socialt konstruerat!”. Förvisso kan stiltrender konstrueras eller iscensättas av en elit som gynnas av sånt, men konstruktion av en social verklighet förutsätter att det redan finns en naturlig verklighet oberoende av människors övertygelser och påståenden. Skönhet är en egenskap som finns att upptäcka i naturen, matematiken, sport, kärlek, och kan återspeglas i konstverk, vardagsföremål, och byggnader.

Estetiska fakta

Vad som skiljer estetiskt intresse från andra intressen är att något uppskattas för sin egen skull: t ex formen eller rörelsen i en byggnad. Form och rörelse hänger i sin tur ofta ihop med byggnaders funktioner; deras styrka och användbarhet. När form och funktion separeras, när den ena följer den andra, kanske vissa funktioner förbättras eller så kanske formen kan göras mer intressant, men den byggda miljön är en helhet som då riskerar att bli ensidig. Ibland kan form och funktion sammanfalla i en arkitektur som är mångsidig: t ex den är vacker, tillgänglig, bär sig själv, skapar gynnsamt mikroklimat osv.. Form och funktion är olika aspekter av samma verklighet.

Om arkitekten

Jag lärde mig arkitektur genom att jobba för olika arkitekter, först som ritare, modellbyggare och producent av presentationsbilder, därefter med projektering. På arkitekturskolan fördjupade jag mig bl a i rumsbegreppets historia, gjorde upp med postmodern ”teori”, och efter examen återvände jag till praktiken med nya insikter. Jag ritar nutida byggnader som tenderar att ha klassiska drag med egenartade variationer. Som person är jag pragmatisk men driven av nyfikenhet och kreativ lust, och har erfarenheter som kan vara användbara i komplexa projekt.

 

Jerry Kopare