Arkitektur

Ett samspel

Bekvämt, funktionellt, ekonomiskt, rättvist, miljövänligt är egenskaper som i vissa fall samspelar med lätt och materialeffektiv styrka och spännande skönhet, i andra fall med tung och massiv konstruktion och fridfull skönhet. Det visar sig i arkitektens undersökning, och används som underlag i diskussioner, beslut, och projektering av intressanta platser och byggnader.

Konst och vetenskap

Man undersöker fakta, framställer preliminära skisser, gör logiska slutsatser och använder fantasi för att upptäcka innebörder och sammanhang; arkitektyrket har både konstnärliga och vetenskapliga drag. Men det präglas även av politik och människors vilja till makt, inte sällan på bekostnad av konsten eller vetenskapen. T ex funktionalister osynliggjorde konsten och postmodernister relativiserade vetenskapen vilket gynnade särintressen (t ex industriellt byggande, marknadsföring). Men vad som blir byggt och utsatt för tidens tand är varken osynligt eller relativt, och berör ofta allmänintressen.

Tankar om stil

Liksom en färg eller form kan en och samma stil återspeglas i olika saker. Den gör så att de passar, eller skiljer sig från saker i andra stilar, och vackra stilar tenderar att hålla över tid. Trots att vissa menar att skönhet skulle befinna sig i våra ögon och inte i vad vi ser, att den är en social konstruktion, eller dikterad av makt osv, finns den fritt att upptäcka i natur, matematik, musik, dans, sport, kärlek osv. liksom i byggnaders utformning.

Estetiska fakta

Vad som skiljer estetiskt intresse från andra intressen är att något uppskattas för sin egen skull oavsett användning: till exempel det sköna i en form eller komposition. Byggnaders former bestäms dock ofta av användning, tillgängliga resurser osv. oavsett estetiskt intresse. Men genom arbete med proportioner, ytor, ljusinsläpp, hur man rör sig osv. kan givna fakta organiseras estetiskt till byggnader som uppskattas för deras egen skull. 

Om arkitekten

Jag lärde mig arkitektur genom att jobba för olika arkitekter, först som ritare, modellbyggare och producent av presentationsbilder, därefter med projektering. På arkitekturskolan fördjupade jag mig bl a i rumsbegreppets historia, och kritik av postmodernismen, och efter examen återvände jag till praktiken med nya insikter. Jag ritar byggnader med respekt för sammanhang och nyfikenhet inför framtiden.

Jerry Kopare